members area

De pagina "Documenten" heeft als doel om de door Certibel gepubliceerde documenten openbaar te maken. Deze documenten kunnen verschillende vormen aannemen : 

Wij wensen u een goede lectuur ervan. 

Hebt u vragen of opmerkingen i.v.m. deze documenten, aarzel dan niet om dit aan het secretariaat van Certibel te melden (certibel.secretariat@gmail.com ). Bedankt.

Voor de KEURINGSORGANISMEN zijn de TECHNISCHE NOTA'S door het Gemeenschappelijk Technisch Orgaan (GTO) uitgegeven en zijn volgens de verschillende domeinen verdeeld :

1. Huishoudelijke elektrische installaties

2. Niet-huishoudelijke elektrische installaties 

3. Hefwerktuigen

4. Liften

5. Brand

6. Druk / Milieu

7. Gasinstallaties

De Technische Nota's zijn normaal beschikbaar in het Frans en het Nederlands (behalve sommige technische nota's die betrekking hebben op een regionale wetgeving).


→ Naar de Documenten