members area

Lid worden bij Certibel

Wie mag lid worden ?

Alle inspectie-, productcertificatie-, personencertificatie- en systeemcertificatieorganismen, die geaccrediteerd zijn (of waarvan de accreditatie lopend is) en die in België aktief zijn, mogen lid van Certibel worden.

Hoeveel kost het ?

De basis lidmaatschap aan Certibel is op 300€ per jaar vastgelegd. In functie van de activiteiten die voor een deel van de leden is georganiseerd, mag een bijkomende cotisatie gevraagd worden.

Wat zijn de voordelen ?

Buiten de deelname aan de beheersorganen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur), mogen de leden van Certibel, volgens hun interesse, aan een of meerdere accreditatiecommissies en werkgroepen deelnemen. Indien het nodig is mogen de leden ook voorstellen om nieuwe werkgroepen te organiseren om van gemeenschappelijke onderwerpen te spreken.

De deelname aan de accreditatiecommissies en werkgroepen laat toe om op de hoogte te blijven van de evolutie van de accreditatienormen en eventuele erkenningsvoorwaarden en van hun interpretaties.

Certibel zorgt ook voor de verdediging van de belangen van zijn leden zowel bij BELAC als bij de bevoegde overheden en de schema eigenaars van certificatie- of inspectiesystemen.

Hoe moet ik mijn aansluiting aanvragen ?

Om lid te worden is het voldoende om het formulier hieronder in te vullen. Het secretariaat van Certibel zal dan contact opnemen om de aansluiting te finaliseren.

Onze vertegenwoordiger aan de AV

Refresh