members area

Wie zijn we?

Certibel vzw is de Belgische groepering van geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen.

De vereniging groepeert de geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen (of accreditatiekandidaten) die actief zijn in België.

De vereniging stelt zich tot doel de gemeenschappelijke problemen en belangen te behandelen in verband met de certificatie- of inspectiesystemen die door haar leden worden gebruikt, in samenwerking met alle betrokken partijen, zoals de accreditatie-instellingen, de eigenaars of beheerders van certificatie- of inspectieschema’s, de beroepsverenigingen, de publieke overheden, de gebruikers, de consumenten en de pers.

De vereniging zal meer bepaald: