members area

CE-markering

De projectgroep “CE-markering” behandelt specifieke problemen in verband met de accreditatie van de aangemelde instanties.

De aangemelde instanties die lid zijn van Certibel maken automatisch deel uit van de commissie. Ook de andere leden van Certibel kunnen op aanvraag deelnemen aan de vergaderingen.

De projectgroep interesseert zich meer bepaald voor de impact van de accreditatienormen op de organismen, de herzieningen van de normen, de verschillende documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de normen door Europese Commissie, de aanmeldende instanties, de EA, de accreditatie-instellingen en de aangemelde instanties.

De projectgroep “CE-markering” vergadert telkens wanneer dit nodig is (en minstens een keer per jaar) om de te verdedigen standpunten te bepalen, met name ten opzichte van BELAC, direct of in haar consultatieorganen (Nationaal accreditatiecomité of Coördinatiecommissie).

De voorzitter van de projectgroep brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur.