members area

Commissie Inspectie

De commissie “Inspectie” behandelt specifieke problemen in verband met de accreditatie volgens de norm ISO 17020.

De organismen die lid zijn van Certibel en zijn geaccrediteerd voor de norm ISO17020 maken automatisch deel uit van de commissie. Ook de andere leden van Certibel kunnen op aanvraag deelnemen aan de vergaderingen. 

De commissie interesseert zich meer bepaald voor de impact van de norm ISO 17020 op de organismen, de herzieningen van de norm, de verschillende documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de norm door de accreditatie- en de inspectieorganismen.

In het kader van deze Commissie kan Certibel ook deelnemen aan vergaderingen met bevoegde overheden et met professionele organisaties van verschillende sectoren.

De commissie “inspectie” vergadert telkens wanneer dit nodig is (en minstens een keer per jaar) om de te verdedigen standpunten te bepalen, met name ten opzichte van BELAC, direct of in haar consultatieorganen (Nationaal accreditatiecomité of Coördinatiecommissie)

De voorzitter van de Commissie brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur.