members area

Projectgroepen en commissies

Commissies per accreditatienorm

Elke commissie behandelt de specifieke problemen in verband met de accreditatie volgens de normen zoals ze door ISO werden ontwikkeld, hun herziening en de interpretatie ervan door de verschillende internationale en nationale organisaties die zich bezighouden met de accreditatie.

Certibel telt 4 commissies :

Projectgroepen

Elke projectgroep behandelt de specifieke problemen van zijn leden in verband met het thema van de werkgroep. Deze werkgroepen maken het mogelijk om gemeenschappelijke thema’s van de organismen te behandelen, los van de structuur van de hierboven beschreven commissies.

Elke werkgroep maakt meer bepaald de balans op van de situatie, analyseert de rol van de verschillende spelers en betrokken partijen, evalueert de eisen die aan de sector worden opgelegd inzake de accreditatie-, erkennings-, werkingsregels. Indien nodig vergelijkt hij de Belgische situatie met de internationale context. Elke werkgroep legt de noodzakelijke contacten met de geïnteresseerde partijen (inclusief de organismen die nog geen lid zijn van Certibel) en doet, indien nodig, voorstellen in overleg met de verschillende betrokkenen.