members area

Commissie "Certificatie Producten en Diensten"

« Productcertificatie » heeft tot doel belanghebbende partijen het vertrouwen te geven dat producten, processen en/of diensten voldoen aan specifieke en vastgelegde eisen. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat de conformiteit van producten, processen en/of diensten werd vastgesteld door een onafhankelijke, onpartijdige en competente derde partij.

Om de competentie en onafhankelijkheid van deze derde partijen vast te stellen en te borgen worden ze geaccrediteerd tegen de ISO 17065 norm. Accreditatie vormt dan ook de basis voor de erkenning van deze partijen en het aanvaarden van de door hen gecertificeerde producten, processen en/of diensten. De internationale erkenning van accreditatie tegen ISO 17065 is in vele gevallen een absolute voorwaarde voor het vrij verkeer van goederen en diensten.

Het doel van de Commissie Product Certificatie van Certibel is de belangen van productcertificatie en haar leden te dienen en te verdedigen. Daartoe onderhoudt Certibel vzw in de eerste plaats contacten met haar leden. De certificerende partijen worden immers met tal van problemen geconfronteerd, gaande van interpretatie van allerlei normen tot en met discussies en conflicten met accreditatie-organisaties. Om aan deze behoeften invulling te kunnen geven vormt Certibel vzw een belangrijke gesprekspartner voor BELAC, via rechtstreekse contacten en deelname aan de Nationale Raad voor Accreditatie en de Coördinatiecommissie.

Certibel vzw kan haar rol echter niet spelen als de problemen en discussies niet gekend zijn. Certibel vzw roept alle (product)certificerende organisaties dan ook op actief lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan de activiteiten van de Commissie Product Certificatie, opdat we met meer slagkracht en nog beter gewapend onze rol zouden kunnen vervullen.