members area

Systeemcertificatie

De commissie “systeemcertificatie” behandelt specifieke problemen in verband met de accredatie volgens de norm ISO 17021.

De organismen die lid zijn van Certibel en zijn geaccrediteerd voor de norm ISO17021 maken automatisch deel uit van de commissie. Ook de andere leden van Certibel kunnen op aanvraag deelnemen aan de vergaderingen.

De commissie interesseert zich meer bepaald voor de impact van de norm ISO 17021 op de organismen, de herzieningen van de norm, de verschillende documenten in verband met de toepassing en de interpretatie van de norm door de accreditatie- en de certificeringsinstellingen.

De commissie interesseert zich ook voor de normen voor systeemcertificatie zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en andere “systeem” normen voornamelijk op het vlak van de accreditatiecriteria, hun interpretatie en hun toepassing op het terrein.

De commissie “systeemcertificatie” vergadert telkens wanneer dit nodig is (en minstens een keer per jaar) om de te verdedigen standpunten te bepalen, met name ten opzichte van BELAC, direct of in haar consultatieorganen (Nationaal accreditatiecomité of Coördinatiecommissie).

De voorzitter van de Commissie brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur.