members area

GTO

Doelstellingen

  1. Het tot stand brengen van een maximale technische harmonisatie van de interpretaties in verband met de reglementen, normen, koninklijke en/of ministeriële besluiten,… die de activiteiten van de erkende en/of geaccrediteerde inspectie-instellingen regelen zoals beschreven in het ARAB, de Codex over het Welzijn op het Werk , de VLAREM en het AREI.
  2. Het beogen van een vergelijkbare omvang van de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de opdracht als erkend controleorganisme (EO) of Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC).
  3. Het tot stand brengen van een maximale harmonisatie in verband met de accreditatieprocessen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 29 april 1999 (EDTC).  
  4. Opvolgen van de evolutie en de rol van de erkende en/ of geaccrediteerde inspectie- instellingen op de huidige veiligheidsmarkt.
  5. Het bijdragen tot de verbetering van de bestaande regels en de evolutie van de nieuwe veiligheidsregels door samen te werken met de betreffende overheidsdiensten.
  6. Het bestuderen van alle maatregelen die, op materieel en moreel vlak, professioneel nut kunnen hebben voor zijn leden als erkende en / of geaccrediteerde inspectie-instelling.
  7. Het bevorderen van de ethiek en deontologie bij haar leden.
  8. Instaan voor de vertegenwoordiging van het GTO/OTC bij externe instellingen, organisaties en overheidsdiensten via beslissing van de Raad Van Bestuur volgens art. 5 en art. 29 c) van de statuten.
  9. Het leggen van de nodige contacten met geïnteresseerde partijen (met inbegrip van de instanties die nog geen lid zijn van Certibel) en, indien noodzakelijk, voorstellen doen.
  10. Verslag uitbrengen van haar activiteiten aan de Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering van Certibel.