members area

Food

CERTIBEL heeft eind 2002 een projectgroep Food opgericht. Het mandaat van deze werkgroep is het volgende

 1. Een balans van de situatie opmaken voor de evaluatie van de conformiteit in het domein van de voeding
  • Rol van de verschillende spelers (operatoren, overheden, federaties, eigenaars van inspectie- en certificatieschema’s, …)
  • Eisen die door de verschillende inspectie-/certificatieschema’s worden opgelegd
  • Criteria voor de aanstelling/erkenning van de instellingen ( + accreditatie....) + eisen opgelegd aan de auditeurs/inspecteurs
  • Werking van de instellingen in de internationale context
  • Coördinatie met de activiteiten van de laboratoria
 2. De noodzakelijke contacten leggen met de betrokken partijen (inclusief de instellingen die nog geen lid zijn van Certibel) en, indien nodig, voorstellen doen in overleg met de verschillende betrokkenen.
 3. Verslag uitbrengen over haar activiteiten aan de Raad van bestuur en de Algemene vergadering van Certibel

In het kader van deze werkgroep neemt Certibel regelmatig deel aan vergaderingen met het FAVV, de beroepsfederaties van de verschillende sectoren en de eigenaars van inspectie- en certificatieschema’s.

Certibel neemt ook deel aan nationale advies-/onpartijdigheidscomités over de verschillende certificatieschema’s en zelfcontrolegidsen.

De werkgroep food vergadert regelmatig om de gemeenschappelijke problemen van de instellingen te bespreken.

De verantwoordelijke van de projectgroep Food brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van bestuur.